facebook
Koronawirus
Aktualności
e-recepta
Rejestracja on-line
Histologia 3D
Chirurgia jednego dnia
Komfortowe warunki
             

Dawid Mrozikdr n. med.

Zajmuje się chirurgią ręki i rekonstrukcyjną oraz ortopedią i traumatologią narządu ruchu z medycyną sportową.  
Chirurgia ręki i rekonstrukcyjna jest jego pasją od długiego czasu. 
Specjalizuje się w wysokospecjalistycznych zabiegach z chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej, nerwów obwodowych, chirurgii łokcia i urazach sportowych. 
Jest: 

 • Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, 
 • Członkiem Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH), 
 • Członkiem Europejskiego Towarzystwa Artroskopii Nadgarstka (EWAS),
 • Członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii.
 • Studia medyczne z wynikiem bardzo dobrym ukończył na Lubelskim Uniwersytecie Medycznym.
 • Doktorat w dziedzinie nauk medycznych obronił w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
 • Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Chirurg ręki i rekonstrukcyjny

Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał w renomowanych ośrodkach w kraju i za granicą.

STAŻE ZAGRANICZNE z Chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej m.in. w:

 • University Hospital Southampton NHS Foundation Trust
 • Nuffield Health Private Hospitals, UK
 • Hampshire, The Wessex Hospital
 • Spire Healthcare, UK Private Hospital 
 • Royal South Hants Hospital 
 • Lymington New Forest Hospital

STAŻE KRAJOWE z Ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej m.in. w:

 • Klinika Chirurgii Ręki, Ortopedii i Traumatologii, Poznań
 • Klinika Neurochirurgii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Kościerzyna
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Lębork
 • Klinika Torakochirurgii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 • Klinika Rehabilitacji Narządu Ruchu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk 
 • Szpital Wojskowy, Lublin

CERTYFIKATY MIĘDZYNARODOWE:

 • Wrist Surgery, Lyon, Francja 2014
 • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Paris, FRANCJA 2014
 • Certificate Federation of European Societies for Surgery of the Hand: 
FESSH Hand Training Centre Tour; WIELKA BRYTANIA, 2014
 • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Belek-Antalya, TURCJA 2013
 • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Antwerpia, BELGIA 2012
 • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Oslo, NORWEGIA2011
 • European Wrist Arthroscopy Society Course, Bucharest, RUMUNIA 2010
 • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Bucharest, RUMUNIA 2010

CERTYFIKATY KRAJOWE:

 • Kurs atestacyjny Postępy w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, 2014
 • Certificate of the completion of 20th course fundations of anatomy for ulatrasound-guided regional anesthesia and pain medicine (anatomiczne podstawy anestezji regionalnej i technik leczenia bólu z wykorzystaniem ultrasonofrafii”
 • Zastosowanie płytkopochodnych czynników wzrostu (PRP) w ortopedii, Otwock, 2014
 • Kurs Onkologia Narządu Ruchu, Lublin 2013
 • Complete Course AO Trauma – Principles in Operative Fracture Management, Lublin 2013
 • Rozpoznawanie i leczenie rozwojowych dysplazji stawów biodorowych, Gdańsk, 2012
 • Certyfikat 6th International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznań 2012
 • Certyfikat 5th International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznań 2011
 • Kurs Współczesne chirurgiczne metody zaopatrywania deformacji stopy, Łódź 2010
 • Kurs Chirurgia kolana, Gdańsk 2010
 • Kurs Artroza i alloplastyka stawów, Gdańsk 2010
 • Kurs Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej, Warszawa 2010
 • Kurs Dysplazji stawu biodrowego, Lublin 2010
 • Kurs artroskopii barku, Rudna Mała-Czarna 2010
 • Kurs Zapalenia Kości i stawów, CMKP Warszawa 2010
 • Kurs Mikrochirurgii, Poznań 2010
 • Kurs Chirurgii Kręgosłupa, Poznań 2010
 • Kurs Nowoczesnych zasad osteosyntezy, CMKP Warszawa 2010
 • Kurs Wrodzone i nabyte wady stóp, CMKO Warszawa 2009
 • Kurs Reumatoortopedia, Warszawa 2009
 • Kurs Chirurgii Ręki i Rekonstrukcyjnej, Poznań 2009
 • Wrist Artroscopy Course, Poznań 2009
 • Certyfikat Congress of the Federation of European Societes for Surgery of the Hand, Poznań 2009
 • Kurs artroskopii barku, Warszawa 2009

UCZESTNIK SYMPOZJÓW I ZJAZDÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZYCH: 

 • XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Wrocław 2014
 • VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Łódź, 2013
 • 100-lat Ortopedii Polskiej, Dni Ortopedyczne, Poznań, 2013
 • XIII Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii”, Wdzydze Kiszewskie, 2012
 • X Bieszczadzka Konferencja Artroskopowa „Postępy w artroskopowym leczeniu urazów i schorzeń stawu barkowego”, Rudna Mała-Czarna, 2010
 • X Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii”, Wdzydze Kiszewskie, 2009

WYKŁADY KRAJOWE I ZAGRANICZNE:

 • Wyniki zastosowania mikrotenotomii bipolarnej w leczeniu łokcia tenisisty, Wrocław 2014
 • Socjoekonomiczna analiza endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych w województwie pomorskim w latach 2006-2011, Wrocław 2014
 • Socjoekonomiczna analiza endoprotezoplastyki stawów biodorowych i kolanowych w województwie pomorskim w latach 2006-2011; rozprawa doktorska; GUMED, Gdańsk, 2013
 • Wyniki zastosowania bipolarnej mikrotenotomii w leczeniu łokcia tenisisty, VII Zjazd PTCHR, Łódź, 2013
 • Efectiveness of bipolar radiofrequency in the operative treatment of lateral epicondylitis; 
 • XVIIth FESSH Congress Antwerpen; Belgia, 2012
 • Ultrasonographic evaluation of results of treatment tenis elbow using RF-based mikrotenotomy; XIII Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne: 

Diagnostyka obrazowa w Ortopedii; Wdzydze Kiszewskie, 2012

Prywatnie mieszka w Gdańsku, dużo podróżuje, aktywnie uprawia sport.
Ceni prywatność oraz kulturę osobistą. Wymaga dużo od siebie, ale również od ludzi, z którymi pracuje oraz od swoich pacjentów.

 

Область специализации:

Хирургия руки 
 • ампутация пальцев кисти и пальцев ноги
 • лечение компрессионных синдромов, например, синдрома запястного канала
 • синовэктомия в лечении пораженных суставов (жесткость суставов, воспаление сухожилия)
 • реконструкция, сшивание сухожилий и нервов
 • корректирующие пластические операции, удаление рубцов при помощи трансплантации кожи
 • лечение контрактуры Дюпюитрена
 • синдактилия
 
Ортопедия 
 • инъекции из обогащенной тромбоцитами плазмы
 • удаление соединяющего материала в зависимости от его объема
 • артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки с имплантом (ACL), без учета стоимости импланта
 • удаление локтевой или поднадколенной сумки, костно-хрящевых экзостозов (например, плантарный фасциит);
 • коррекция вальгусной деформации первого пальца стопы
 • коррекция молоткообразного пальца;
 • фиксация суставов стопы
 • удаление узелков в районе стопы
 • удлинение ахиллова сухожилия при спастических параличах;
 • артроскопия;
 • артроскопия коленного сустава
 • артроскопия плечевого сустава
 • реконструктивные процедуры
 
 
 
 
О нас
Наше предложение
Онкология кожи
 
 
© CMS Sanitas 2012 - 2013