Aktualności
e-recepta
Rejestracja on-line
Histologia 3D
       

Логопедия
 

Логопедия 
 • afazja (głównie u osób po udarze mózgu)
 • afazja rozwojowa
 • упражнения для дикции, графомоторики
 • логопедические диагнозы
 • Diagnoza neurologopedyczna dzieci i dorosłych
 • dysfagia
 • dyslalia (wady wymowy)
 • dyzartria
 • гимнастика рта и языка
 • специализированные консультации
 • Konsultacje specjalistyczne (dla rodziców dzieci oraz pacjentów dorosłych):
   
  • zaburzenia mowy

  • wybiórczość pokarmowa

  • karmienie niemowląt

  • ogólny rozwój dziecka

 • niepłynnośc mowy (jąkanie)
 • opóźniony rozwój mowy
 • Poradnictwo dla rodziców w zakresie rozwoju mowy, odżywiania niemowląt i rozwoju dziecka
 • поддерживающие и стимулирующие занятия с детьми с дислексией
 • Terapia dorosłych i dzieci z zaburzeniami mowy po wypadkach komunikacyjnych, po przebytym udarze lub w wyniku choroby nowotworowej)
 • терапия заикания у детей и взрослых
 • нейрологопедическая терапия для лиц потерявших дар речи или испытывающих трудности в усвоении правильной речи
 • педагогическая терапия
 • Terapia wad wymowy (dyslalii)
 • терапия дефектов произношения у детей и взрослых
 • Terapia zaburzeń funkcji prymarnych u noworodków i niemowląt, w tym oddychania, połykania, ssania, gryzienia, żucia jako profilaktyka przed rozwojem zaburzeń mowy
 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dorosłych:
   
  • Po udarach

  • Po wypadkach komunikacyjnych

  • Dyzartria (mowa powolna, niewyraźna, afoniczna, z komponentą nosową).

 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci:
   
  • Afazja

  • Opóźniony rozwój mowy

  • Mutyzm

  • Zaburzenia mowy i komunikacji w Zespole Aspergera, autyzmie

  • Zaburzenia mowy po wypadkach komunikacyjnych, w wyniku choroby nowotworowej.

 • занятия по развитию речи у детей
Karpiczenko (Joanna Karpiczenko)
Joanna Karpiczenko (Joanna Karpiczenko)
Specjalista logopeda.
Umów wizytę
Specjalista psychodietetyk.
Umów wizytę
Specjalista psycholog.
Umów wizytę
 

powrót

 
 
О нас
Наше предложение
Онкология кожи
 
 
© CMS Sanitas 2012 - 2013